Kanotur på Susåen i dag


En uforglemmelig oplevelse, hvor man stille driver ned ad Susåen, er en intens naturoplevelse, hvor man hvis man vil har chancen for at komme tæt på og opleve dyrenes adfærd, eller bare nyde den pragtfulde natur.

wpe8.jpg (6735 bytes)


Der er landgangsmuligheder til de på kortet viste teltpladser, og hvor befæstet vej og sti går direkte til åbred.

Det er tilladt at færdes til fods uden ejerens tilladelse ad befæstet vej og sti på privat grund og privat skov, samt på arealer der ikke dyrkes og som ikke er indhegnet.

Det er dog en forudsætning, at det foregår i dagtimerne og ikke i grupper over 30 personer. Offentlig skov og vej er generelt åben for færdsel og ophold.

canoe(8.jpg (7512 bytes)

Hjælp til med at holde naturen og ruten ren når I færdes på kanotur på Susåen eller opholder Jer på teltpladserne, som for de flestes vedkommende er forsynede med toilet og affaldsposer, som skal benyttes.

Oplevelser undervejs:

Med start fra Broby Kanoudlejning i Sorø og slut i Rådmandshaven Næstved.

Næsby og Vester Broby

2 kirkelandsbyer blot adskilt af Susåen. Folk har gerne kørt over "Kvindevad" for at handle i nabobyen.

Broby Kirke

Landbykirken med de berømte kalkmalerier fra 3 forskellige perioder og stilarter. Her vises bl.a. skabelsen i fire medaljoner. En af disse viser Gud der skaber dyrene på land og i vandet. Her kan ses vildsvin, okse, hjort, vagtel, svale, svane, falk, ørn og fisk som ål og karpe. Kun få middelalderimages kommer på højde med dette. Der er dog ikke adgang til Broby fra åen.

wpeB.jpg (6302 bytes)

Broby Vesterskov

Som tilhører Stiftelsen Sorø Akademi. I skoven ligger 8 langdysser og runddysser samt nogle få høje med stenhegn omkring. Særlig skal nævnes den ca. 88 m. lange langbysse med 161 randsten. Dysserne er ca. 5.000 år gamle gravpladser.

Tystrup Bavelse Sø

Tystrup Sø hed oprindelig Vindstrup Sø eller Vind sø. Det betyder den vinde, skæve og snoede sø. Bavelse hed oprindelig Baghi som sandsynligvis betyder "den hindrende" eller "den besværlige sø". Søerne, skovene og bakkerne giver egnen en værdifuld natur af stor skønhed. Dette er årsagen til, at store områder er fredede. Der er fundet omkring 16 forskellige fiskearter i søerne. Mest almindelig er skaller, brasen og aborre. Desuden findes Gedder, rudskalle, hork, ål, suder,flire, sandart, knude, helt , pigsmerling, løje, karuds og hundestejle. Søerne er også et vigtigt levested for mange svaner, gæs og andefulgle samt fiskeørn.

Havørn og kongeørn kan ses om vinteren. I Tystrup søs nordvestlige ende kan den offentlige badestrand benyttes (blå flag-status). På Kongskilde Friluftsgård kan man få yderligere oplysninger om naturen.

               wpeC.jpg (4753 bytes)

Hørhaven

Et af de fredede områder ved søen. Fra Bavnen 50 m over søens spejl er der fin udsigt til flere hvide kirketårne og skorstenen på Holmegårds glasværk.

Næsbyholm

Er som de ældste herregårde et borganlæg beskyttet af voldgrav. Senere har hovedbygningen fået renæssancepræg og park omkring. Parken er åben tirsdage og torsdage kl. 9-16 . Også i Næsbyholm Storskov ses mange gravhøje.

Rejnstrup Holme

Et værdifuldt levested for fugle. Der er ikke adgang til arealet. Passage af stedet i kano bør ske samlet i grupper og hurtigt. En kort forstyrrelse af fuglelivet er nemlig bedre end mange små over længere tid. Rejnstrups græsningsoverdrev har ligget i århundreder med spredte træer og afgnaves af løsgående kvæg.

Bavelse

Med hovedbygning, kirke og avlsgård der spejler sig i søen.

wpeD.jpg (5871 bytes)

Gunderslevholm

Ligger med have og kirke helt ned til Susåen. Der er ikke adgang til godsets områder. Hovedbygningen i italiensk stil er fra 1729. Godsets og Skelbys hvidkalkede kirker med savtakkede gavle og røde tegltage er typiske for egnen.

Holløse Mølle

Er en af de gamle vandmøller, hvor åen endnu er opstemmet, selvom det er mange år siden, møllen har malet korn. I dag har opstemningen mest betydning for vandstanden i Tystrup-Bavelse søerne og åens afstrømning videre mod Næstved.

Gerdrup Enge

Er en oase for græssende kreaturer. Der er ikke adgang til disse private arealer. De brede enge giver også raste- og levemuligheder for store bestande af forskellige fugle, herunder vadefugle.

Herlufsholm

Var tidligere skovkloster, som Birgitte Gøje og Herluf Trolle gjorde til adelig kostskole. Løvskoven her omkring er fortsat åens og skolens vigtigste kulisse.

wpeE.jpg (7273 bytes)

Næstved

"Rydning på næs" var Skovklosterets handelsplads. Engang løb Susåen igennem Maglemølle gamle papirfabrik forbi dens kran og kajplads. Møllen lå i Rådmandsengen, hvor rådhuset nu ligger. Vandmasserne suser i dag ned over stryget skabt til ørreder, som gerne vil svømme i åen og gyde. Susåen strømmer herfra videre i en overdækket kanal forbi middelalderens oprindelige havn og ud i vore dages Næstved havn.

I udkanten af byen grener åen fra havekanalen og løber videre mod Gavnø og Susåens oprindelige udløb i Karrebæk Fjord.

wpeF.jpg (3316 bytes)