ReglerHusk at når du færdes i naturen er du gæst,
så derfor er der visse regler!

DU MÅ:

 • Sejle på Susåen mellem Vetterslev og Næstved samt på Tystrup Bavelse Søerne
 • Sejle fra kl. 7:00 til solnedgang, således at du er på land inden solnedgang
 • Kun slå lejr på de etablerede lejerpladser
 • Kun foretage landgang på de pladser, som er markeret på kortet, samt hvor befæstet vej eller sti går direkte til åbred eller søbred
 • Kun tage din hund med på land, hvis du holder den i snor

DU MÅ IKKE:

 • Sejle i siv og rørbevoksede områder
 • Sejle nærmere end 25 meter fra øer i søerne
 • Sejle indenfor de gule bøjer i søerne
 • Forstyrre fuglelivet, især ikke i forårs- og sommertiden,
  hvor fuglene ligger på rede eller har unger
 • Henkaste affald i naturen. Gem istedet affaldet til affaldsbeholderne på teltpladserne
 • Støje unødigt, så andre generes af din adfærd
 • Fiske i åen eller i søerne, hvis du ikke både har et gyldigt fisketegn og tilladelse fra bredejeren til fiskeri i den pågældende åstrækning, eller del af søerne
 • Sejle med sejlbåd eller dyrke windsurfing
 • Medbringe gettoblaster, kompresserhorn, fyrværkeri eller lign
 • Være til gene overfor andre gæster / lodsejere
 • Alkohol må kun nydes i moderate mængder
 • Sejle med motor
Overtrædelse medfører bortvisning uden refusion af leje!

DU BØR:

 • Passere Rejnstrup Holme mellem Tystrup og Bavelse Søer samlet i grupper og hurtigt, for at forstyrre fuglelivet mindst muligt

Sikkerhed til søs

 • Du bør kunne svømme
 • Du bør bruge redningsvest
 • Du bør øve dig i at styre og håndtere kanoen
 • Du bør følge læsiden og undgå stærk blæst på søerne
 • I blæsevejr kan det være farligt at sejle på søerne, især for uøvede og børn
 • Du bør derfor nøje overveje, hvornår det er forsvarligt at sejle på søerne
 • Du bør ikke drikke øl eller spiritus på sejlturen
 • Du bør i perioden 1/10 - 1/5 sejle tæt ved land på søerne