menu

Praktiske informationer samt regler

Hvis du ankommer med tog til Næstved, kan du tage linie 570. Skal du til Fuglebjerg Bro, skal du bede buschaufføren om at standse ved Fuglebjergvejen, hvorfra du har ca. 600 m at gå til isætningstedet. Skal du sejle fra Næsby Bro standser bussen lige ved Kanoudlejningen. Fra Sorø går bussen også til disse to steder, men du må gå ca. 1 km. fra stationen til Skælskørvej for at tage bussen.

Du kan tage toget både til Sorø, Næstved og Glumsø. I Sorø må du gå den ene km til bussen. I Næstved holder den uden for stationen. Der er p.t. ikke taxaservice i Glumsø.
Download kort

Regler - du må

- Sejle på Susåen mellem Vetterslev og Næstved samt på Tystrup Bavelse Søerne.
- Sejle fra kl. 7:00 til solnedgang, således at du er på land inden solnedgang.
- Kun slå lejr på de etablerede lejerpladser.
- Kun foretage landgang på de pladser, som er markeret på kortet, samt hvor befæstet vej eller sti går direkte til åbred eller søbred.
- Kun tage din hund med på land, hvis du holder den i snor.

Regler - du må IKKE

- Sejle i siv og rørbevoksede områder.
- Sejle nærmere end 25 meter fra øer i søerne.
- Sejle indenfor de gule bøjer i søerne.
- Forstyrre fuglelivet, især ikke i forårs- og sommertiden, hvor fuglene ligger på rede eller har unger.
- Henkaste affald i naturen. Gem istedet affaldet til affaldsbeholderne på teltpladserne.
- Støje unødigt, så andre generes af din adfærd.
- Fiske i åen eller i søerne, hvis du ikke både har et gyldigt fisketegn og tilladelse fra bredejeren til fiskeri i den pågældende åstrækning, eller del af søerne.
- Sejle med sejlbåd eller dyrke windsurfing.
- Medbringe gettoblaster, kompresserhorn, fyrværkeri eller lign.
- Være til gene overfor andre gæster / lodsejere.
- Alkohol må kun nydes i moderate mængder.
- Sejle med motor.
Overtrædelse medfører bortvisning uden refusion af leje!
FIRMANAVN & CVR Broby Kanoudlejning
Næstvedvej 79
4180 Sorø
CVR: 44542552

FIND OS Broby Kanoudlejning
Næstvedvej 79
4180 Sorø
KONTAKT OS Booking: 40 10 80 11 (kl. 09:00 - 17:00)
Ved nødstilfælde: 40 10 80 11

kano@brobykano.dk
Corona besked
Kære kanokunder,
Vi holder åbent og følger naturligvis de retningslinjer der er sat af myndighederne i forbindelse med covid-19.
Alt vores grej samt kanoer bliver vasket af, vi har opsat sæbedispenser på vores pladser, og der er sprit ved alle udleveringsteder.
Alle vores kanoer er 5,25 meter lange, så afstanden på 1 meter kan overholdes når man sejler.
Vi anmoder alle vores kunder om, at holde den fornødne afstand til hinanden når de færdes på pladserne.

Med ønsket om en god kanotur.
Mette & Peer-Henrik