Lejrpladser / Anløbssteder

Vetterslev:
Broby Kanoudlejnings nye kanoisætningsplads / lejrplads.
Pladsen er udgangspunkt for den længste sejlads på Susåen.
Tørkloset, vand, affaldsstativer samt borde-bænke sæt forefindes.
Isætning af private kanoer kanoer kan ske mod forudgående henvendelse.
Prisen for privat isætning af kanoer er 70,- kr. pr. kano.
Overnatning koster kr. 40,- pr. person. er gratis, i forbindelse med leje af kano hos Broby og Suså Kanoudlejning.
Afstand til Tystrup sø, ca. 16 km.
Strækningen fra Vetterslev til Næstved er ca. 50 km.
Sejlads opstrøms fra Vetterslev er forbudt.
Der er begrænsede parkeringsmuligheder og parkering er kun tilladt på det anviste areal.

Adresse: Gammel Næstvedvej 37, 4171 Glumsø.
OBS:
Kommer man med offentlig transport skal man stå af ved: Sandbyvej, 4171 Glumsø.

Vrangstrup:
Broby Kanoudlejnings kanoisætningsplads / lejrplads / 2 stk. shelter.
Tørkloset, bord/bænke samt affaldsstativer forefindes.
Overnatning koster kr. 40,- pr. person. er gratis, i forbindelse med leje af kano hos Broby og Suså Kanoudlejning.
Afstand til Tystrup sø, ca. 12 km.
Adresse: Vrangstrupøvej 1 A, 4171 Glumsø.

Egholm:
Egholm er Broby Kanoudlejning's Base, Næstvedvej 79, 4180 Sorø.
Ved startstedet på gården Egholm ved Næsby Bro 
er der mulighed for at overnatte før sejlads. 
Her forefindes to shelters, vand, toilet, bad, bål- og
grill muligheder, samt værelser og sovesal.
Her er endvidere mulighed for parkering under opsyn.
På lejrpladsen ved åen er der toilet, vand, fire shelters, bord og bænke samt bålplads.
Prisen for privat isætning af kanoer er 70,- kr. pr. kano.
Overnatning koster kr. 40,- pr. person. er gratis, i forbindelse med leje af kano hos Broby og Suså Kanoudlejning.
Strækningen fra Egholm til Næstved er ca. 36 km.
Adresse: Næstvedvej 79, 4180 Sorø.

Holmen Rasteplads:
Holmen Rasteplads er ejet af Broby Kanoudlejning og må kun benyttes til kortvarigt ophold.
Toilet og affaldsstativ ca. 100 m fra åen. Overnatning er ikke tilladt.
I skoven ligger 8 langdysser og runddysser samt nogle få høje med stenhegn omkring.
Særligt skal nævnes den ca. 88 m lange langdysse med 161 randsten.
Dysserne er ca. 5.000 år gamle gravpladser.

Nødlandgangsplads:
Nødlandgangsplads beliggende ca. 1000 m før Tystrup Sø.
Denne landgangsplads kan benyttes i tilfælde af stormvejr på søen.
Der er gangsti fra nødlandgangspladsen til Lille Flodvig lejrplads, ca. 400 m.
Der må ikke overnattes på nødlandgangspladsen.
Overnatning skal foregå på Lille Flodvig Plads.

Kongskilde Friluftsgård:
Pladsen er fra 2017 nedlagt!

Kongskilde / Frederikskilde:

Denne lejrplads er en naturlejrplads og må kun benyttes for en enkelt overnatning.
Pladsen er afmærket med en hvid trekant ved søbredden.
Toilet og affaldsposer forefindes på pladsen. Der er vand på pladsen. Pladsen kan benyttes gratis.

Lille Flodvig:

Lejrpladsen er placeret i en stor gammel bøgeskov.
Her forefindes vand og toilet samt et overdækket område med borde.
Bålpladser forefindes på pladsen, brænde skal medbringes.
Overnatning koster kr. 40,- pr. person. er gratis, i forbindelse med leje af kano hos Broby og Suså Kanoudlejning.
Der må ikke køreres med bil til eller fra pladsen.

Hørhaven:
Lejrpladsen er en åben lejrplads beliggende direkte ud til Tystrup Sø.
Ligeledes kun en enkelt overnatning gratis.
Der må ikke tændes bål, men man kan benytte pladsens grill.
Vand og toilet forefindes ca. 500 m mod nordvest.
Det er endvidere en god ide at gå op til udsigtspunktet Bavnen der er beliggende 50 meter over søens overflade.
Fra denne plads kan man gå op til Hørhavegård hvor der er mulighed for indendørs overnatning.
Værelser kan bookes på tlf.: 2927 5089
 

Sølinien:
Lejrpladsen er beliggende i Næsbyholm storskov og er en naturskøn plads.
Der er toilet på pladsen.
Bålpladser forefindes, brænde og vand skal medbringes.
Overnatning koster kr. 40,- pr. person. er gratis, i forbindelse med leje af kano hos Broby og Suså Kanoudlejning.
Der må ikke køreres med bil til eller fra pladsen.

Fuglebjerg Bro:
Lejrpladsen er beliggende forenden af Bavelse Sø og er en stor lejrplads.
Der er og toilet på pladsen.
Overnatning koster kr. 40,- pr. person. er gratis, i forbindelse med leje af kano hos Broby og Suså Kanoudlejning. Husk at medbringe vand!

Skelby:
Dette er den første rigtige by på vandvejen. Her er offentlig landingsplads / isætningsplads.
Der forefindes toilet og affaldsposer og her er mulighed for proviantering hos:
SUSÅ GRILLEN samt PROVIANTEN (Buen 1, 4160 Herlufmagle)
Tlf.: 42554160
Åbningstider: 08.30 – 19.30 alle dage i sommerferien.
Bemærk der kan kun betales med MobilePay eller kontanter.
Læs mere på deres facebookside: https://www.facebook.com/susaagrillen/
Tip til turen: Der kan bestilles morgenmad, direkte leveret til Æblehaven – husk at bestille senest dagen før.

I Skelby er der endvidere mulighed for at overnatte på Depotet,
som er et vandrehjem med små priser.
Depotet: kan kontaktes på tlf: 2620 9719 eller på E-mail: detgamledepot@gmail.com
Læs mere på: www.depotet-susaa.dk
Adresse: Præstestræde, Skelby, 4160 Herlufmagle.

Fjællebro Hus:
Pladsen er en lejrplads beliggende direkte ud til Susåen og ligger ca. 10 min. Gang fra Skelby.
Dette er en af de mest besøgte lejrpladser på strækningen mellem Næsby Bro og Næstved.
Pladsen kan være tæt belagt, så sejlere, der ønsker fred og ro bør vælge anden lejrplads.
Her forefindes vand, toilet, skraldeposer og grill- og bålpladser.
Brænde skal medbringes. Overnatning koster kr. 60,- pr. person.

Rævebakke Lejerplads:
Der forefindes tørkloset og affaldsstativ samt borde-bænke sæt.
Der forefindes ikke brænde på pladsen, som derfor skal medtages.
Pladsen er en mindre plads og er for gæster der ønsker fred og ro.
Der er ikke adgang til pladsen fra landsiden.
Færdsel udenfor det afgrænsede areal er ikke tilladt.
Overnatning koster kr. 40,- pr. person. er gratis, i forbindelse med leje af kano hos Broby og Suså Kanoudlejning.

Holløse Enge:
Stille-lejrplads hvor der skal være ro fra kl. 22:00 til 07:00
Pladsen er ideel for små grupper, der ønsker fred og ro
Tørkloset og affaldsposer. Overnatning koster kr. 60,- pr. person.

Nåby Campingplads "Æblehaven":
Pladsen er en privat teltplads/campingplads.
Her forefindes vand, toilet og bad (bad mod betaling) samt indendørs opholdsrum,
slik- og drikkevandsautomater.
Overnatning på pladsen koster kr. 50,- pr. telt og kr. 50,- pr. person.
Bål er tilladt mod at købe brænde på pladsen.

Gangesbro:
Lejrplads med handicap toilet, vand, bord og bænke samt 2 stk. shelter.
Overnatning koster kr. 40,- pr. person. er gratis, i forbindelse med leje af kano hos Broby og Suså Kanoudlejning.

Rådmandshaven:
Dette er endestationen for kanoturen.
Landning/aflevering af kanoer skal ske på vestre (østsiden) af åen.
Parkering er ikke tilladt i parken og her henvises til parkering på rådhuset.
Afstanden fra Rådmandshaven til Næstved station er ca. 800 meter.
Adresse: Rådmandshaven (Bag Rådhuset), 4700 Næstved

Undgå parkering i parken ved åen, da området er udsat for hærværk og tyveri