Historie - Sjællands længste å: SusåenOprindelse
Med sine 89 km er Susåen Sjællands længste å, og slynger sig gennem en ægte naturpark nemlig området og skovene omkring Tystrup Bavelse søerne, - et så særegent og naturskønt område, at det er blevet fredet og gjort til Danmarks første naturpark. Susåen løber i et område formet for ca. 15.000 år siden, formet af is og smeltevand fra istiden. Flere steder er der skabt markante og anerledes terrænformer, f.eks. den smukke tunneldal fra Hjelmsølille til Tystrup Sø med ganske store slyngninger helt op til 30 meter under dalens rand.

Historie
I landskabet omkring Susåen findes usædvanligt mange oltidsgrave, hvilket skyldes den naturlige handelsvej på å-forløbet. Senere historie op gennem middelalderen, med sine godser Næsbyholm og Gunderslevholm samt Sorø Akademi og Herluftsholm afspejles også i egnen omkring Susåen. At egnen har været af vital vigtighed, kan forklares med at Kongskilde ejedes af kongen. I middelalderen udgjorde Susåen således også en naturlig handelsvej hvor købmænd f.eks. sejlede varer op ad åen til munkene i Sorø Kloster. I årene 1812-72 har den nederste del af Susåen fra Bavelse været uddybet som "Den Danneskioldske Kanal" af greven på Næsbyholm, der også grundlagde Holmegårds Glasværk. Heste trak de tømmerlastede pramme ned til udskibning ved Karrebæksminde Bugt, hvorfra bl.a. København blev forsynet med brændsel og nyttetræ fra de midtsjællandske skove. Rester af trækstien kan stadig ses mellem Herlufsholm og Næstved.